CLUB INFO

Bestuur en commissies

Het bestuur 

Het bestuur van de TVL bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, ledenadministrateur en nog 2 à 3 algemene bestuursleden. Het bestuur houdt 1x per jaar een algemene ledenvergadering. Als er belangrijke zaken spelen kan het bestuur een extra ledenvergadering organiseren. Het bestuur heeft voor het opzetten of uitvoeren van werkzaamheden de hulp van meerdere commissies. De vereniging heeft de volgende commissies:

Jeugdcommissie 

De doelstelling van deze commissie is om de jeugd te activeren de tennissport te beoefenen. Deze commissie houdt contact met de jeugdleden, organiseert wedstrijden en toernooien, stimuleert de jeugdleden en luistert naar hun wensen.

Baan- en onderhoudscommissie 

Deze commissie heeft de zorg voor het onderhoud van het park, de banen en de kantine. Zij coördineren de werkzaamheden met behulp van de leden.

Wedstrijdcommissie 

Deze commissie stelt in het begin van het seizoen een schema op van toernooien voor het hele seizoen. Zij draagt zorg voor de organisatie van deze toernooien, verzorgt de inschrijving, regelt de wedstrijdindeling en tijdens een toernooi is één van de commissieleden aanwezig voor de begeleiding van de wedstrijden.

Barcommissie 

Deze commissie beheert de bar en de aankleding van de kantine. Indien nodig vragen zij leden voor een bardienst.

Sponsorcommissie 

Deze commissie beheert alle reclame uitingen van de vereniging o.a. de reclameborden en onderhoudt het contact met de sponsoren.

Website en social media commissie 

Deze commissie beheert de website van de vereniging www.tvluttenberg.nl, de facebook pagina en instagram

Huisregels

Huisregels 

Om onze accommodatie en park netjes te houden hebben wij als vereniging enkele huisregels opgesteld 

 

Kunstgrasbanen 

LET OP: 

 • Bij langdurige vorst en daarna invallende dooi mag er NIET op de kunstgrasbanen worden gespeeld, evenzo bij ijzel. 
 • Wanneer de netten zijn neergehaald, mag er niet op de banen worden gespeeld. 
 • Kauwgom op de kunstgrasbanen is NIET toegestaan. 
 • Het is verboden breekbare voorwerpen mee te nemen op de banen. 
 • De banen mogen alleen worden betreden met tennisschoenen of sportschoenen geschikt voor kunstgras. 

 

Verlichting 

 • De banen hebben de beschikking over een verlichting, zodat er ook ’s avonds getennist kan worden. De verlichting kun je aanzetten in de kantine, door op de groene knop te drukken. De banen 1 en 2 beschikken over ledverlichting. Het is de bedoeling dat er niet later dan 23.00 uur getennist wordt. De laatste spelers wordt verzocht de verlichting uit te schakelen door op de rode knop te drukken.   

Kantine en kleedruimtes 

 • Ieder lid kan tegen betaling van borg een sleutel van de kantine ontvangen. Het netjes afsluiten is ieders eigen verantwoordelijkheid. 
 • Wanneer de bar niet open is, kun je als je een sleutel van de kantinevoordeur hebt, wel gebruik maken van de kantine, kleedruimtes en douches.  
 • Jassen en tassen dienen in de kleedkamer gelegd te worden en niet in de kantine. 
 • Na gebruik van de douches de vloer droogtrekken met de vloertrekker en de kleedkamer netjes achterlaten.  

 

Kantine  

 • Er wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de 18 jaar. Bij twijfel kan er gevraagd worden om een ID kaart. 
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het tennispark. 
 • Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de kantine of op het terras. 
 • Het is niet toegestaan om te roken in de kantine of in één van de andere ruimtes.

Schoonmaak-/onderhoudsroosters en bardiensten

 

Om de contributie zo laag mogelijk te houden vragen wij de leden te helpen bij de schoonmaak en het onderhoud van het tennispark.

Schoonmaakrooster

Het schoonmaakrooster is te vinden in de KNLTB ClubApp.

Onderhoudsrooster

Het onderhoudsrooster is te vinden in de KNLTB ClubApp.

Bardienst

Aan het begin van het seizoen worden alle leden gevraagd om twee momenten in te plannen voor het draaien van een kantinedienst. Niet alleen nuttig voor de vereniging maar ook gewoon gezellig omdat je veel mensen spreekt die je normaal niet ziet.

Het bardienstrooster is te vinden in de KNLTB ClubApp.